Terezin
Der åbnes til stadighed nye sites i byen, jeg lagde vejen forbi de rum i den ydre fæstningmur, hvor man opbevarede ligene af de jøder, der var på vej til krematoriet. Besøgt på hjemvejen mod Hrensko d. 23/8 2015
Billedet er et klikbart link, hvis du vil lære mig bedre at kende.

Tidligere forsider